Zarząd Klubu Żeglarskiego SZTORM Barlinek zawiadamia, że zwołuje na dzień  23 marca  2018 roku (piątek) o godz. 17:00 (1. termin) / godz. 17:30 (2. termin) w sali  Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku (OPS Barlinek) przy ul. Strzeleckiej 29 w Barlinku sprawozdawczo-wyborcze Zwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu Żeglarskiego SZTORM Barlinek.

Proponowany porządek obrad:

 1.  Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego ważności.
 2.  Wybór przewodniczącego zebrania.
 3.  Wybór protokólanta zebrania.
 4.  Ustalenie porządku obrad.
 5.  Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6.  Sprawozdanie Zarządu Klubu za rok 2017.
 7.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu za rok 2017.
 8.  Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej Klubu za rok 2017.
 9.  Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami za rok 2017.
 10.  Podjęcie uchwał Walnego Zebrania dotyczących sprawozdania Zarządu za rok 2017.
 11.  Prezentacja zarządu dot. sezonu 2018 i dyskusja nad sprawami organizacyjnymi Klubu dotyczącymi sezonu 2018.
 12.  Podjęcie uchwał Walnego Zebrania Członków w sprawach zgłoszonych przez zarząd i/lub przez komisję ds. uchwał i wniosków.
 13.  Wolne wnioski.
 14.  Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru członka Zarządu Klubu.
 15.  Wybór członka Zarządu Klubu - Sekretarza.
 1. Odczytanie protokołu komisji uchwał i wniosków.                                                                              
 2. Zakończenie zebrania.

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Zawiadomienie_Walne_Zebranie_ 23032018.pdf)Zawiadomienie_Walne_Zebranie_ 23032018.pdf 321 kB
Tagged Under

 

 

 

 

 

 

 Wspierają nas