>>>>Walne Zebranie Członków KŻ SZTORM, zwołane na dzień 29 marca 2019 roku zostało przerwane do dnia 5 kwietnia 2019 roku, godzina 18.00. Miejsce wznowienia Walnego Zebrania - Sala OPS u. Strzelecka 29 w Barlinku.
 
Walne Zebranie Członków Klubu oczekuje, że każdy Członek Klubu spełni swój obowiązek i będzie uczestniczył we wznowionym Zebraniu.<<<<<
Zgodnie z Uchwałą Zarządu, w dniu 29 marca odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Żeglarskiego SZTORM. 
W załączeniu Zawiadomienie z proponowanym porządkiem Walnego Zebrania

 

 

 

 

 

 

 Wspierają nas