Aby dostać się do galerii kliknij w link:  Puchar Ziem Zachodnich Miedwie

Na posiedzeniu w dniu 30 maja 2018 r. Zarząd Klubu ponownie przeanalizował dotychczsowe zasady funkcjonowania szkółki żeglarskiej w Klubie i doszedł do wniosku, że należy zakończyć działalność tej szkółki na dotyczasowych zasadach. W związku z tym Zarząd Klubu podjął uchwałęnr 21/2018 z dnia 30 maja 2018 roku, na mocy której dotychczasowa działalność szkółki żeglarskiej zostaje zakończona z dniem 31 maja 2018 roku. Jednocześnie Zarząd Klubu ogłasza z dniem 1 czerwca br. nabór uczestników do nowej szkółki żeglarskiej naszego Klubu, z nowym trenerem.

 

 

 

 

 

 

 Wspierają nas