WALNE ZEBRANIE

W oparciu o § 17 pkt. 4 Statutu, Zarząd Klubu Żeglarskiego Sztorm Barlinek zwołuje sprawozdawczo- wyborcze Zwyczajne Walne Zebranie Członków.

Zebranie odbędzie się dnia 27 marca w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku, przy ul. Strzeleckiej 29.
Pierwszy termin zebrania ustala się na godzinę 15:30, drugi termin zebrania ustala się na godz. 16:00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego ważności.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Wybór protokolanta zebrania.
4. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wnisoków.
6. Sprawozdanie Zarządu za rok 2014.
7. Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej za rok 2014.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami za rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu.
12. Sprawozdanie z kadencji 2011-2014 Komisji Dyscyplinarnej.
13. Sprawozdanie z kadencji 2011-2014 Komisji Rewizyjnej.
14. Dyskusja nad sprawozdaniami z kadencji Komisji Dyscyplinarnej i Komisji Rewizyjnej.
15. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
16. Przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej.
17. Przeprowadzenie wyborów do Komisji Dyscyplinarnej.
18. Wolne Wnioski.
19. Odczytanie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
20. Zakończenie Walnego Zebrania.

Zapraszamy.

Odpowiedzi

Proponuję dołożyć punkt np. 5A pt "Odczytanie z protokołu Uchwał i wniosków Walnego Zebrania 2014"

pkt 19 chyba o tym jest ...?

punkt 19 jest o odczytaniu Uchwał i wniosków Zebrania 2015, a mnie chodzi o odczytanie postanowień Zebrania 2014. I to nie musi być w porządku, byleby zostało zrealizowane przez sprawozdaniem Zarządu.

Jeśli chodzi o zrealizowanie Uchwał podjętych przez Walne w roku 2014, to takie dane będą w sprawozdaniu Zarządu....

A jeżeli są jakieś niezrealizowane i Zarząd o nich nie wspomni w swoim sprawozdaniu? Dobrym zwyczajem jest na kolejnym Walnym zebraniu odczytać postanowienia wcześniejszego.
Tak samo, jak określenie regulaminu wyborów, np. w kwestii możliwości wnioskowania o zamknięcie listy kandydatów, czego wykładnię przedstawił na ostatnim Kol. Henryk D.

To zagadnienie jest kompetencją (realizacja przez Zarząd uchwał Walnego) i przedmiotem badania Komisji Rewizyjnej. Jak pisałem wyżej w sprawozdaniu rocznym jets akapit odnoszący się do uchwał podjętych przez Walne. Nie widzę także powodu dla którego zarząd miałby coś zatajać lub ukrywać ani takiej możliwości jako szef tegoż Zarządu.
Na walnym mozna zaproponować poprawki do porządku obrad....
Wspomnę jeszcze że ten dobry zwyczaj o którym piszesz istnieje i funkcjonuje od dwu lat....

Który dobry? Ten o zamykaniu listy kandydatów przy jednym zgłoszonym? No, fakt, od dwóch lat

Listy jakich kandydatów i do czego Mariuszu. Od czasu wyborów Zarządu które miały miejsce dwa lata temu nie wybieraliśmy w Klubie żadnych władz...zatem w tym czasie nie było kandydatów ani ich listy... W kwestiach porządkowych- na Walnym wybieramy Przewodniczącego i to on prowadzi zebranie, zamyka listy, itp. itd.

Proponuję tę dyskusję przenieść na Walne które już za kilka dni.

Ostatnie wybory dotyczyły uzupełnienia składu Zarządu i wówczas .... ale o tym rzeczywiście na Walnym.

szczerze mówiąc nie pamiętam przebiegu tamtych wyborów (2013 rok) ani listy kandydatów, należałoby przeczytać protokół...

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym
Content Copyright © 2013 Klub Żeglarski TKKF Sztorm Barlinek ;; Polityka Prywatności