Uchwała nr 69/2020

Zarządu Klubu Żeglarskiego SZTORM Barlinekz dnia 04.06 2020 r.

w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Klubu

 

Na podstawie §20 pkt 4  w związku z §17 pkt 4  Statutu Klubu Żeglarskiego SZTORM Barlinek uchwala się, co następuje:

1. Zwołuje się zwyczajne sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Klubu Żeglarskiego SZTORM Barlinek na dzień 26 czerwca 2020 roku (piątek), godzina 17.00 (pierwszy termin) lub godzina 17:30 (drugi termin). Miejsce Zebrania – świetlica OPS ul. Strzelecka 29 w Barlinku.

2. Wykonanie uchwały powierza się Komandorowi Klubu.

3. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Tagged Under

 

 

 

 

 

 

 Wspierają nas