Uchwała nr 7/2023

Zarządu Klubu Żeglarskiego SZTORM Barlinek

 z dnia 28.04.2023 r.

w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków

 

Na podstawie §20 pkt  2 Statutu Klubu Żeglarskiego SZTORM Barlinek, uchwala się co następuje:

 §1: Zwołuje się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Klubu Żeglarskiego SZTORM Barlinek na dzień:26.05.2023 rok (piątek), godzina 17:00 (termin pierwszy), godzina 17:15 (termin drugi), miejsce zebrania świetlica Klubu KŻ Sztorm, ul: Sportowa 2B, w Barlinku.

 §2:Wykonanie uchwały powierza się Komandorowi Klubu.

 §3: Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Tagged Under

 

 

 

 

 

 

 Wspierają nas