Uchwała nr 18/2024

Zarządu Klubu Żeglarskiego SZTORM Barlinek

 z dnia 16.05.2024 r.

w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków

Na podstawie §20 pkt  2 Statutu Klubu Żeglarskiego SZTORM Barlinek, uchwala się co następuje:

§1:Zwołuje się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Klubu Żeglarskiego SZTORM Barlinek na dzień: 07.06.2024 rok (piątek), godzina 17:30 (termin pierwszy), godzina 17:45 (termin drugi), miejsce zebrania świetlica Klubu KŻ Sztorm, ul: Sportowa 2B, w Barlinku.

§2:Wykonanie uchwały powierza się Komandorowi Klubu.

§3: Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Tagged Under

 

 

 

 

 

 

 Wspierają nas