1.

Termin: 04.05.2019 r.

Nazwa: Regaty Otwarcia Sezonu/Puchar Burmistrza Barlinka.

2.

Termin: 22.06.2019 r.

Nazwa: Regaty Puchar Ziem Zachodnich w Klasach OMEGA i OPTYMIST.

3.

Termin: 20.07.2019 r.

Nazwa: Regaty Samotników/ Memoriał Andrzeja Ligockiego.

4.

Termin: 24.08.2019 r.

Nazwa: Regaty Rodzinne.

5.

Termin: 5-6.10.2019 r.

Nazwa: Regaty Puchar Czterech Wysp/ Memoriał Juliusza Sieradzkiego. "

Tagged Under

 

 

 

 

 

 

 Wspierają nas