KŻ  „Sztorm” Barlinek

Zestawienie poniższe zawiera propozycję z dnia 16.01.2017 roku, która powstała po konsultacjach z rodzicami w dniu 17.12.2016 roku oraz z zarządem klubu w dniu 7.01.2017 roku. Zespół  redagujący plan pracy szkółki uwzględnia możliwość wystąpienia modyfikacji wywołanych sugestiami osób zainteresowanych współpracą lub zmieniającymi się okolicznościami zewnętrznymi. Przypominamy jednocześnie, że szkółka prowadzi działalność w ramach własnych zadań statutowych klubu, a efektywność założeń zależna jest od zaangażowania członków oraz osób i firm wspierających klub. Całoroczną działalność podzielono zwyczajowo na okresy: przygotowawczy (ogólnorozwojowy), sezon żeglarski (startowy), posezonowy i porządkowy. Obecnie prowadzone są zajęcia usprawniające na sali gimnastycznej, zajęcia teoretyczne oraz z pływania na basenie. Sezon nawigacyjny rozpoczyna się w marcu i trwa do października włącznie, a wygaszany jest w listopadzie. Wówczas rozpoczynamy zajęcia politechniczne, teoretyczne i ogólnorozwojowe. W sezonie żeglarskim prowadzonych jest tygodniowo do kilkunastu godzin zajęć na wodzie podzielonych na dwa dni treningowe. Zajęcia prowadzą klubowicze posiadający kwalifikacje trenerskie z żeglarstwa sportowego. Przedstawiony kalendarz zawiera te imprezy, które dodatkowo urozmaicają program szkółki oraz stanowią atrakcyjną formę weryfikacji umiejętności pozyskanych w trakcie szkolenia. Jednak realizacja planowanych imprez zależna jest od inwencji osób chętnych do wzięcia udziału oraz poniesienia zobowiązań organizacyjnych i finansowych. Efekty tak prowadzonej, dotychczasowej działalności szkółki obrazują wyniki uzyskane przez wychowanków w ubiegłym sezonie. We wszystkich regatach, w których występowała konfrontacja z innymi klubami (osiem imprez) nasi podopieczni zajmowali miejsca na „pudle” w obu prowadzonych klasach jachtów (Optymist i Cadet), byli zatem 7 razy pierwsi, 6 razy drudzy, 8 razy zajęli trzecie miejsce, a w przeważającej części regat należeli do ścisłej czołówki rankingowej. Priorytetem szkolenia pozostaje wieloetapowe i wieloklasowe przygotowanie adeptów do samodzielnego żeglowania, w tym także sportowego! Do zajęć wykorzystywany jest klubowy sprzęt asekuracyjny, motorówki, jachty oraz zaplecze sanitarne. Obecnie szkolimy na jachtach klasy Optymista (14 sztuk), Cadet (5 sztuk) oraz planujemy szkolić na posiadanych czterech jachtach klasy Omega. Na klubowej przystani posiadamy także kajaki, łodzie wiosłowe, rowerki wodne, jachty kabinowe i szkoleniowe. Klub prowadzi działalność w zakresie szkolenia na stopnie żeglarskie i motorowodne, organizuje rejsy oraz imprezy promujące zalety żeglarstwa. Z ramienia Zarządu zajęciami zawiaduje Mariusz Mikołajczyk (instruktor żeglarstwa sportowego).

 

O szkółce

Szkółka żeglarska w Barlinku prowadzona jest od kilkunastu lat. Zmieniali się instruktorzy, ale inicjatywa zawsze pozostawała ta sama. Przekazywać wiedzę, kształtować umiejętności- zarażać pasją do żeglarstwa. Dzieci przewinęło się mnóstwo. Każde inne, wyjątkowe, wnoszące do grupy coś świeżego. Nie wszyscy zostaną wytrawnymi żeglarzami, ale zostaną im umiejętności i wiedza przydatne w codziennym życiu. Bo żeglarstwo jest sposobem na życie.

 • Uczy planowania strategicznego,
 • hartuje ducha zdrowej rywalizacji,
 • kształtuje wytrwałość w dążeniu do celu, pokonywanie własnej słabości i wiary w siebie, 
 • uczy samodzielnego podejmowania szybkich decyzji, 
 • ćwiczy koncentrację i silną wolę,
 • jest świetną lekcją pracy zespole,
 • pokazuje jak umiejętności żeglarskie przydają się w codzienności pozasportowej (np. znajomość podstaw meteorologii, węzłów żeglarskich, itp.)

Cieszy nas każdy choćby najmniejszy sukces szkółkowych dzieciaków.

Naszym zadaniem jest nauczyć jak:

 • prawidłowo taklować sprzęt,
 • pływać, pracować żaglami,
 • rozpoznawać kierunek wiatru,
 • zabezpieczać siebie i sprzęt,
 • przygotować się odpowiednio do panujących warunków atmosferycznych,
 • wiązać podstawowe węzły,
 • stosować przepisy regatowe,
 • stosować etykę i etykietę żeglarską
 • oraz wielu innych elementów jachtingu niezbędnych żeglarzowi.

Dzieci doskonalą u nas pływanie wpław oraz pokonują lęk przed żeglowaniem przy silnych wiatrach. Często lęk ten musimy zwalczyć najpierw u rodziców małych żeglarzy. Oczywiście dążymy również do tego by dzieciaki odnosiły sukcesy na niwie współzawodnictwa regatowego. Jedne mają niesamowitego tzw. nosa do żagli, inne dochodzą do wszystkiego wolniej. Jednakże wszyscy, którzy wytrwają w pasji osiągają w końcu satysfakcjonujący ich poziom wiedzy i umiejętności pozwalający czerpać radość z żeglowania. Bo żeglarstwo daje ogromną frajdę, poczucie wolności, niezależności jest świetnym sposobem na rekreację, spędzanie wolnego czasu, relaks.

Corocznie wiosną prowadzimy nabór do szkółki. Każdego roku obserwujemy wzrost zainteresowania i chętnych do uczestniczenia w szkoleniu żeglarskim. Szkółka wypracowała już własną renomę i cieszy się powodzeniem również wśród osób spoza Barlinka. Działamy społecznie, z zamiłowania do żagli. Klub Żeglarski SZTORM Barlinek to stowarzyszenie pokoleniowe. Byli tu nasi ojcowie, jesteśmy my i nasze dzieci. Żeglarstwo barlineckie ma już ponad 50 lat a my chcemy wychowywać kolejne pokolenia miejscowych żeglarzy, dlatego ogromną radość sprawia nam coraz większy „narybek” szkółkowy.

Kontynuujemy tradycję przekazaną nam przez ojców założycieli, wykorzystujemy naturalne warunki jakimi obdarzyła nas natura miejsca, w którym przyszło nam żyć, które wybraliśmy. Jezioro w centrum miasta, czysta woda. To wszystko czego nam potrzeba by żeglować. Nie wykorzystać tego byłoby grzechem zaniedbania, a nieuznanie żeglarstwa za godną formę rekreacji i sportowej rywalizacji, kolejnym.

Zajęcia dla dzieci odbywają się w każdą sobotę, a od niedawna również w środowe popołudnia.

Do szkółki uczęszczają dzieci w wieku od 6 lat (choć zdarzają się młodsze).

W swojej bazie sprzętowej posiadamy:

 • 14 jachtów klasy Optimist, na których odbywa się szkolenie podstawowe dla dzieci,
 • 4 jachty klasy Cadet, dla zaprawionych w boju,
 • 4 Omegi, na których organizujemy regaty ( również z młodymi adeptami szkółki),
 • jacht DZ (duży dwumasztowiec, na którym odbywamy rejsy instruktażowe).
 • jacht Pasja klasa Tango 780 Sport dla tych, co chcą więcej

Dysponujemy również rowerami wodnymi, łodziami wiosłowymi oraz kajakami, z których korzystamy jako szkółka zwłaszcza podczas bezwietrznych dni. Rywalizujemy na nich także podczas Regat Rodzinnych, które są stałą imprezą żeglarską odbywającą się co roku w połowie sierpnia dla żeglarzy małych i dużych oraz ich rodzin. Pływamy wtedy w zasadzie na wszystkim czym się da. Uczestniczymy w innych regatach, które są organizowane w Barlinku ale też w tak zwanych. wyjazdowych. Współpracujemy, między innymi, z klubami żeglarskimi z Lubniewic oraz Szczecina. Regularnie się odwiedzamy biorąc udział w imprezach regatowych.

Szkolimy z przekonaniem, że niejedno dziecko żeglarstwo jeziorowe zaprowadzi na morze (tak jak nas), że zdobędą kolejne uprawnienia żeglarskie ale przede wszystkim, że wyrosną z nich dobrzy ludzie z piękną pasją i sposobem na życie.

 

 

 

 

 

 

Tagged Under

 

 

 

 

 

 

 Wspierają nas