Zgodnie z Uchwałą nr 4/2021 Zarządu Klubu Żeglarskiego SZTORM z dnia 16.02.2021 r.
działając na podstawie §20 pkt 4 w związku z §17 pkt 4 Statutu Klubu, uchwala się jn:
§1. Zwołuje się Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze, Walne Zebranie Członków Klubu Żeglarskiego SZTORM Barlinek na dzień 26 marca 2021 roku (piątek), godzina 16:30 (pierwszy termin)  (godzina 17:00 drugi termin).
Miejsce Zebrania – świetlica OPS ul. Strzelecka 29 w Barlinku.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Komandorowi Klubu.
§3. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.
Tagged Under

 

 

 

 

 

 

 Wspierają nas