Zgodnie z Uchwałą nr  6/2021 z dnia 20.03.2021 r, Zarząd Klubu Żeglarskiego SZTORM działając na podstawie §20 pkt 4 w związku z §17 pkt 4 Statutu Klubu, uchwala jn: 

  • §1   Odwołuje się zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Klubu Żeglarskiego SZTORM Barlinek zwołane na dzień 26.03.2021 (piątek), godzina 16:30 (pierwszy termin) lub 17:00 (drugi termin) na podstawie uchwały nr 4/2021 Zarządu Klubu z dnia 16.02.2021 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków.
  • §2   Wykonanie uchwały powierza się Komandorowi Klubu.
  • §3   Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.
Tagged Under

 

 

 

 

 

 

 Wspierają nas