Uchwała nr 1/2022

Zarządu Klubu Żeglarskiego SZTORM Barlinek

 z dnia 18.02.2022 r.

w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków

Na podstawie §20 pkt  2 Statutu Klubu Żeglarskiego SZTORM Barlinek, uchwala się co następuje:

§1: Zwołuje się zwyczajne sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Klubu Żeglarskiego SZTORM Barlinek na dzień: 25.03.2022 rok (piątek), godzina 17:30 (termin pierwszy), godzina 17:45 (termin drugi), miejsce zebrania świetlica Klubu KŻ Sztorm, ul: Sportowa 2B, w Barlinku.

§2:Wykonanie uchwały powierza się Komandorowi Klubu.

§3: Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Tagged Under

 

 

 

 

 

 

 Wspierają nas