Uchwała nr 4/2022

Zarządu Klubu Żeglarskiego SZTORM Barlinek

 z dnia 19.03.2022 r.

w sprawie zmiany terminu Walnego Zebrania Członków Klubu

Na podstawie §20 pkt  2 Statutu Klubu Żeglarskiego SZTORM Barlinek, uchwala się co następuje:

§1:Zmienia się termin zwyczajnego sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Żeglarskiego SZTORM Barlinek na dzień: 13.05.2022 rok (piątek), godzina 17:30 (termin pierwszy), godzina 17:45 (termin drugi), miejsce zebrania świetlica Klubu KŻ Sztorm, ul: Sportowa 2B, w Barlinku

§2:Wykonanie uchwały powierza się Komandorowi Klubu.

§3:Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Tagged Under

 

 

 

 

 

 

 Wspierają nas