1. Miejsce regat: Regaty odbędą się w dniach 01 – 02 października 2016 roku na Jeziorze Barlineckim w Barlinku

2. Organizator: Klub Żeglarski SZTORM Barlinek, ul. Sportowa 1, 74-320 Barlinek, tel: 666 316 160, Urząd Miejski w Barlinku

3. Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w biurze regat w dniach: 30.09.2013. w godz. 17.00-20.00, oraz 01.10.2016. w godz. 08.30-10.304. Wpisowe do regat wynosi 60 zł. od jachtu Omega, osoby towarzyszące 10 zł. W ramach wpisowego organizator zapewnia: obiadokolację połączoną z muzykowaniem w sobotę (grochówka, grill, muzyka i śpiew do świtu), śniadanie w niedzielę.

5. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z dżentelmeńskimi zasadami żeglugi oraz rozstrzygania sporów, Przepisami Regatowymi Żeglarstwa, niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi

6. W regatach biorą udział jachty klasy Omega.

7. Obowiązuje zakaz używania spinakerów oraz trapezów. Na specjalnych odcinkach trasy wyznaczonych przez Sędziego Głównego istnieje możliwość używania na jachcie dwu pagajów.

8. Pomiary i ważenie jachtów nie odbędą się.

9. Instrukcja żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat

10. Otwarcie regat 01 października 2016 roku o godz. 11.00

11. Planowany start do pierwszego wyścigu 01 października o godz. 11.30, 02 października o godz. 10.00, starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego,

12. Przewiduje się rozegranie 7 wyścigów

13. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu

14. Sternik jachtu – osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia  („obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu,

15. Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własną odpowiedzialność; organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub obrażenia ciała wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach

16. Informacji szczegółowych udziela Krzysztof Grajewski tel: 888 360 410, oraz organizator regat

17. Strona www organizatora: http://sztorm.org/

18. Inne ustalenia: Zakwaterowanie załogi organizują we własnym zakresie: adres internetowy dostępnych miejsc noclegowych na stronie www Centrum Informacji Turystycznej w Barlinku: http://www.cit.barlinek/ , szczegóły w zakładce noclegi

http://www.it.barlinek.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=234&Itemid=113&lang=pl

Tagged Under

 

 

 

 

 

 

 Wspierają nas